TYT TürkçeTYT Türkçe çalışılırken, bilgiler hızlı bir şekilde kalıcı belleğe aktarılmaya çalışılmalıdır. Bu şekilde, daha kalıcı bir öğrenim şekli belirlenmiş olur. Bilgiler sınav odaklı değil, daha çok öğrenmeye odaklı şekilde tekrar edilmelidir.

 

TYT Türkçe konuları, sınav için oldukça önemlidir. Sınav için yüksek katsayısı bulunması, öğrencilerin çalışma azimlerini de arttırır.

 

Konular çalışılırken, tekrarın yanında soru çözümlerine de önem verilmelidir. Türkçe düşünmek ve yazmak için dilin tüm kurallarına hakim olunmalıdır.

 

Konu tekrarlarınızı yapmanızın ardından, sitemiz üzerinden çevrimiçi sorulara ulaşmanız mümkündür. İster deneme ister çıkmış sorular, her soru tipi için uygun bölümler bulunur. Türkçe müfredat konuları genel olarak dörde ayrılır:

 

1) Anlam bilgisi ve dil bilgisi konularının incelenmesi

2) Anlatım bozuklukları ve imla ve yazım kurallarının tespitleri

Müfredat çalışmalarında bu konular, derinlemesine çalışılmalıdır.  TYT Türkçe ders konuları incelendiğinde, karşımıza şu konular çıkar:

1) Sözcük Anlamı ve Söz Yorumu Konularının İncelenmesi

2) Deyim ve Atasözü

3) Cümle Anlamı ve Cümle Yorumu Konularının Ayrıntılı İncelenmesi

4) Paragrafta Anlatım Teknikleri, Paragrafta Konu-Ana Düşünce ve Paragrafta Yapı Konularına Genel Bir Bakış

5) Paragrafta Yardımcı Düşünce

6) Ses Bilgisi ve Yazım Kurallarının İncelenmesi

7) Noktalama İşaretleri ve Sözcüğün Yapısı Konularının İncelenmesi

8) Sözcük Türleri ve Fiillerin Yapısı

9) Sözcük Grupları ve Cümlenin Ögelerinin Cümledeki Konumu

10) Cümle Türleri ve Anlatım Bozukluğunun Açıklanması

Öğrenciler, sınava çalışma süreleri boyunca, bu alanlarda yetkinlik kazanmalıdır.

 

TYT Türkçe Soru Dağılımı

 

TYT Türkçe konularının tümünden aynı sayıda soru çıkmaz. Türkçe dersinde soru dağılımı incelendiğinde; özellikle sözcükte ve cümlede anlam konularının öne çıktığı görülür. TYT Türkçe soru dağılımı, var olan 19 başlık üzerinden hesaplanır. Genel olarak şu şekilde bir dağılım olduğu söylenebilir:

 

1) Sözcük Anlamından 3 soru çıkmaktadır.

1) Deyim ve Atasözü 1 soru, Cümle Anlamı 7 sorudan meydana gelir.

1) Paragrafta Anlatım Teknikleri ve diğer paragraf soruları 22 sorudan oluşur.

1) Yazım Kuralları 2 soru, Noktalama İşaretleri 2 soru, Ses Bilgisi 4 sorudan oluşur.

1) Anlatım Bozukluğu 2 sorudan meydana gelir.

 

Yıllara göre incelendiğinde, soru dağılımlarının bazı yıllarda değiştiği görülür. Yıllar içinde çıkan soru ve soru tiplerini sitemiz üzerinden rahatlıkla inceleyebilirsiniz.

TYT Türkçe Çıkmış Sorular

 

Deneme çözmek, sizleri zihin dünyanızda sınava hazırlar. Çıkmış soru tiplerine uygun olan soruları görmek, birçok açıdan sınava hazır gelmenizi sağlar. Özellikle paragraf sorularında yetkinlik kazanmak için, adayların sık sık deneme çözmesi gerekir. TYT Türkçe deneme çöz türlerine sitemiz üzerinden göz atabilirsiniz.

 

Türkçe çalışırken özellikle anlam bilgisi ve paragraf konularına özel önem gösterilmelidir. Bu konular, yıllar içinde en fazla soru çıkan alanlardır. Anlam bilgisi sorularını çözebilme yetisi, zaman içinde kazanılır.

 

Okuduğunu doğru biçimde anlamlandırma yetisi, anlam bilgisi konusunda yeteri kadar çaba gösterilince kazanılır. TYT Türkçe çıkmış sorular, anlam bilgisi konusunda kendinizi yetiştirmenize yardım eder.

 

40 sorusunun yarısının paragraf sorularından geldiği göz önünde tutularak, bu alana daha fazla çalışılmalıdır. Cümle anlamı ve paragraf sorularına, diğer soru tiplerinden daha fazla vakit ayırılması gerekir. Çıkmış soru tipleri incelenerek, kişilerin hangi derse ne kadar çalışacağı da öngörülebilir.

 

TYT Türkçe Deneme Çöz

 

Türkçe denemelerinin iyi bir şekilde çözülebilmesi için özellikle paragraf konusunda kişilerin kendisini geliştirmesi gerekir. Hangi üniversite hedefiniz bulunursa bulunsun, TYT Türkçe konularına önem vermeniz gerekir. Sadece sözelcilerin değil, sayısalcıların da TYT Türkçe deneme çöz uygulamalarından faydalanması olumlu bir gelişme olarak görülür.

 

Deneme çözümlerini rahat ve çevrimiçi şekilde gerçekleştirmek isteyen öğrenciler, sitemizi tercih edebilir. Günün her saati, istediğiniz yerden çalışmanıza imkan tanır. Yüzlerce farklı soru ve çözümleri, uzman eğitmenler tarafından hazırlanmıştır. Bunun yanında, son yılların çıkmış sorularını da incelemeniz mümkündür.

 

TYT Türkçe denemesi çözmek isteyenler, en güncel soru çeşitleri için sitemizi kullanabilir.