LGS TürkçeSınav zamanı yaklaştıkça öğrenciler, hangi dersten kaç soru çıkacak gibi soruları merak etmektedir. Sınavda en çok soru bulunduran derslerden birisi olan Türkçe bölümü öğrencilerin hangi konulardan sorumlu olacaklarını merak ettikleri bir konudur.

 

LGS 2022 Türkçe konuları, öğrencilerin hem dilbilgisi hem de okuma becerilerini ölçer. Genel yeteneklerinin ölçümünü yapan bir sisteme sahiptir.

 

LGS Türkçe konuları incelendiğinde, karşımıza şu konuların çıktığı görülür:

 

1)  Anlam Bilgisi ve Cümlede Anlamın İncelemesi

2)  Parçada Anlam ve Yazım Bilgisi Kurallarının Neler Olduğu

3)  Dil Bilgisi ve Metin Türleri

4) Söz Sanatlarının Niteliği

 

Öğrencilerin dönem dersleri boyunca, bu konularda yetkin olması beklenir. Derslerde başarılı olan öğrenciler, dönem sonu yapılan LGS sınavından da geçmeye hak kazanır. LGS Türkçe deneme soruları çözerek ve genel tekrarlar yaparak, öğrenciler sınava hazır hale gelir.

 

LGS Türkçe deneme çöz uygulamasına sitemiz üzerinden rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bu sayede kaliteli sorularla kendinizi sınava en iyi şekilde hazırlamış olursunuz.

LGS Türkçe Anlam Bilgisi

 

Öğrencilerin okuduklarını anlama becerilerini ölçen anlam bilgisi, LGS sınav sorularının arasında en yüksek katsayıya sahiptir. Bu konuları halleden öğrenciler, diğer derslerde de başarılı olma yüzdelerini arttırır. Bu açıdan incelendiğinde, Güncel MEB müfredatına uygun soru çözümünün, öğrencileri bu alanda geliştirdiği görülür.

 

2022 LGS Türkçede çıkacak konular arasında yer alan anlam bilgisi, şu konulardan oluşur:

 

1) Sözcükte Anlam Özellikleri Ve Gerçek Anlamın Ne Olduğu

2) Mecaz Anlam Ve Terim Anlam Özellikleri

3) Eş Anlamlı Ve Zıt Anlamlı Sözcüklerin Kullanılışı

4) Eş Sesli Sözcükler

5) Deyimler Ve Atasözlerinin İncelenmesi

6) Deyişlerin Halk Dilinde Karşılıkları

 

Sözcükte anlam konuları, genel olarak okuduğunu anlamlandırma konularını içerir. LGS Türkçe test çöz uygulamasını sitemiz üzerinden online şekilde ulaşabilir, tüm konularda yetkinlik kazanabilirsiniz.

 

LGS Türkçe Deneme Çöz

 

Bir araya gelen sözcüklerin oluşturduğu anlamlı bütünlere, cümle adı verilir. Cümlede anlam konuları, öğrencilerin okuduklarını anlama noktasında yetkin olmasını sağlar. LGS Türkçe soruları 2022 içerisinde yer alan bu konular, genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

 

1) Neden – Sonuç Cümlelerine Ek Olarak Amaç Sonuç Cümleleri

2) Koşul Sonuç Cümlelerinin Yanında Cümleleri Karşılaştırma

3) Öznel Ve Nesnel Yargılı Cümlelerin Türkçe’deki Yeri

4) Örtülü Anlam Ve Geçiş İfadeleri

5) Cümlede Anlam İlişkileri Ve Cümle Yorumlama Becerilerinin İncelenmesi

6) Olasılık Ve Abartma Cümlelerinin Kullanılışı Ve Cümle Tamamlama

7) Cümlenin İfade Ettiği Anlam Cümlelerinin Tamamlanması

 

Cümlede anlam konusu, öğrencilerin bol soru pratiği yaparak öğrenebildiği konular arasında yer alır. LGS Türkçe çıkmış sorular çöz uygulaması, öğrencilerin bu alanda yetkinlik kazanmalarını sağlar. Sitemiz üzerinden dilediğiniz her an LGS çıkmış sorular sayfamıza ulaşabilirsiniz.

 

LGS Türkçe Örnek Sorular

 

Yazım bilgisi, öğrencilerin en çok zorlandıkları konular arasında yer alır. Düzenli tekrar ve soru çözümleri ile bu konular, sorun olmaktan çıkar. Üzerinden öğrenciler, yeni ve güncel müfredata uygun sorulara ulaşabilir.

 

Her sene düzenli olarak sorulan LGS Türkçe konuları, bu yılda öğrencilerin çalışması gereken konular arasında yer alır. LGS Türkçe çıkmış sorular incelendiğinde de yazım bilgisinin her sene çıktığı görülür. Türkçe yazım bilgisi konuları, şu şekilde sıralanabilir:

 

1) Yazım Ve İmla Kurallarının Kullanılışı Ve Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerlerin Gösterilmesi

2) Sayıların Ve Birleşik Kelimelerin Yazımı

3) Kısaltmaların Ve Bağlaç Ve Eklerin Doğru Yazımı

4) Noktalama İşaretlerinin Kullanımının Gösterilmesi

 

LGS dilbilgisi konuları, her yıl öğrencilerin önüne çıkan sorulardan meydana gelir. LGS Türkçe örnek sorular çöz uygulaması, Türkçe konularında yetkinlik kazanmanızı sağlar. Sitemiz üzerinden dilediğiniz an birbirinden farklı konulara ulaşabilirsiniz.

 

Türkçe Dil Bilgisi Konuları

 

LGS Türkçe dersinde çıkan dil bilgisi konuları, öğrencilerin kendi dillerini konuşabilme becerilerini ölçer. Dönem boyunca yetkinlik kazandıkları Türkçe fil bilgisi konuları, sınavda da önlerine çıkar. LGS Türkçe dil bilgisi çıkacak mı? sorusunun cevabı, her sene aynıdır. Her yıl belli sayıda Türkçe sorusu, sınavlarda yer almaktadır.

 

LGS Türkçe dil bilgisi konuları şu şekilde sıralanabilir:

1) Fiilimsiler Ve Cümlenin Ögelerinin İfadesi

2) Fiillerde Çatının Gösterilmesi Ve Kurallı Ve Devrik Cümle Çeşitleri

3) Anlatım Bozuklukları Ve Cümle Çeşitlerinin İncelenmesi

 

LGS Türkçe dilbilgisi konuları, diğer tüm konular için de gereklidir. Bu nedenle öğrencilerin düzenli olarak tekrar yapmaları gerekir. Sınava yakın zamanda, güncel müfredat ve çıkmış sorulara göz atılabilir. Bu noktada sizlere sunduğumuz LGS Türkçe test çöz sayfalarımızdan mutlaka yararlanabilirsiniz.