KPSS MatematikLise ve üniversite yıllarında matematiğe karşı önyargılı tutum, KPSS çalışma sürecini etkiler. Bu derse karşı ön yargılı şekilde yaklaşmak, derste başarılı olma şansını önemli ölçüde düşürür.

 

Öğrenciler henüz eğitim hayatlarının başındayken bu dersle tanışır, yıllar boyu tüm sınavlarda matematikle karşılaşır. Derse karşı ilgi dolu şekilde yaklaşmak, öğrencilerin matematiği sevmesi için bir adım olabilir. KPSS matematik konusunda başarılı olmak için derse ilgi ile yaklaşılması gerekir.

 

Matematik konularına başlamadan önce, adayların kendilerine ayrıntılı bir çalışma programı hazırlaması gerekir. Matematik puan katsayısının yüksek olduğu göz önüne alınırsa, bu derse iyi çalışılması gerektiği de ortaya çıkmış olur.

 

Öncelikle öğrencilerin varsa eksik konuları tamamlaması gerekir. Sonrasında uygun KPSS matematik deneme ve soru çözümleri ile bu süreci desteklemelidir. Ders çalışma yöntemleri hakkında net bilgiye sahip olmayan kişiler de böyle bir yöntem benimseyebilir.  KPSS matematik çöz sayfamız ile birbirinden farklı soruları sitemiz üzerinden inceleyebilirsiniz.

 

KPSS Matematik Konuları

 

Son yıllarda yapılan sınav güncellemeleri, KPSS de birtakım değişikliklerin olmasına neden oldu. Soru sayısında ve sorulan sayıların içeriğinde birtakım değişiklikler meydana geldi. 2022 KPSS matematikte çıkacak konular şu şekilde sıralanabilir:

 

• Temel Kavramlar ve Üslü Sayılar konusu

• Bölme Bölünebilme Kuralları ve EBOB-EKOK konuları

• Rasyonel Sayılar ve Mutlak Değer konuları

• Sayı Problemleri ve İşçi-Havuz Problemleri

• Köklü Sayılar ve Kesir Problemleri

• Faktöriyel ve denklem çözme konuları

• Bağıntı Fonksiyon ve Modüler Aritmetik konuları

• Permütasyon ve Şekil Yetenek konuları

• Son yıllarda sıklıkla şu konular üzerinden soru geldiği görülür:

• Temel Kavramlar ve Üslü Sayılar konusu

• Rasyonel Sayılar ve Mutlak Değer konuları

• Köklü Sayılar ve Kesir Problemleri

 

KPSS matematik konuları detaylı şekilde incelenirse soru mantığı anlaşılmış olur. Matematik alanında başarılı olmak isteyen adaylar, özellikle çıkmış konular üzerine yoğunlaşmalıdır. Bu şekilde başarıya ulaşma şansları daha yüksek olur.

 

KPSS Matematik Soru Dağılımı

 

KPSS matematik soru tipleri iyi şekilde kavranırsa, soru çözmek daha kolay bir hal alır. Öğrenciler sınava çalışırken, soru tiplerini anlama ve farklı çözüm yolları üretme konusu üzerinde durmalıdır.

 

KPSS matematik 2021 soruları incelenirse soru tipleri anlaşılmış olur. İnceleme esnasında, bazı konuların daha fazla ön plana çıktığı görülür. Adayların bu konulara yönelmesi çalışma süreçlerini daha verimli hale getirir. KPSS matematik temel konulardan oluşur ama öğrencilerin sık sık tekrar etmeleri gerekir.

 

KPSS matematik soru dağılımı, genel olarak şu şekilde özetlenebilir:

 

• Temel kavramlar konusundan ortalama olarak 1 soru gelir. Bu konudan her yıl soru gelmesi, adayların üzerinde çalışmasını gerektirir.

• Ebob – Ekok konularından her yıl 3 soru gelir.

• Rasyonel ve ondalık sayılar konusundan her yıl ortalama 2 soru gelir.

• Sayısal mantık konusundan her yıl ortalama 1 soru gelir.

• Grafik problemleri konusundan her yıl 2 soru gelir.

• Kesir ve yaş problemleri konusundan her yıl ortalama 1 soru gelir.

 

Soru dağılımları hakkında bilgi sahibi olmak, hangi konuya daha çok çalışılması gerektiği ile ilgili bilgiler verir. Sitemiz üzerinden çıkmış soruları inceleyebilir.  Hangi sorulardan daha fazla soru geldiği görülebilir. KPSS matematik deneme çöz sayfamız ile kendinizi test etme imkanı elde edebilirsiniz.

 

KPSS Matematik Soruları

 

KPSS matematik, adayların temel matematik bilgilerini ölçer. Öğrencilerin çok da zorlanmadığı konular yer alsa da konularda yetkinlik kazanmak için düzenli deneme çözülmesi gerekir.

 

Dersin tüm konuları incelendiğinde, konuların temel düzeyden başlayıp zora doğru ilerlediği görülür. Çalışmalarınız esnasında bu şekilde ilerlemeniz gerekir.

 

Matematik çalışırken, konu çalışmasının ardından mutlaka soru çözülmesi gerekir. Yüzlerce matematik sorusunun yer aldığı sitemizden, günün her saati yardım alabilirsiniz. KPSS matematik test çöz sayfamıza rahatlıkla ulaşabilirsiniz.