KPSS AnayasaKPSS dersleri incelendiğinde, öğrencilik hayatının bir döneminde karşınıza çıkan dersler olduğu görülür. Ancak KPSS anayasa, bu tür bir ders değildir. Bu nedenle öğrencilerin öncelikle bu dersin mantığını ve içeriğini kavraması gerekir.

 

Sonrasında kendilerine uygun bir çalışma programı edinebilirler. İçeriğinde anayasa, mahkemeler ve hukuk gibi kavramların bulunduğu ders, doğru yöntemlerle çalışıldığında hiç de zor değildir.

 

Bu dersle hiç tanışmamış olan adaylar, ders hakkında ön bir bilgi edinmelidir. Dersin içeriği net şekilde anlaşıldıktan sonra, çalışmaya başlanabilir. Dersle ilgili kavramlar incelendiğinde, günlük hayatta sıklıkla karşımıza çıktığı görülür.

 

Her gün en az 1 konu çalışıp konuyla ilgili deneme ve KPSS anayasa çıkmış sorular çözmek, ders için en faydalı çalışma yöntemi olacaktır. Anayasa ile ilgili yüzlerce soruya, sitemiz üzerinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz. KPSS anayasa deneme çöz alıştırması ile sitemiz üzerinden, kendinizi test etme imkanı elde edebilirsiniz.

 

KPSS Anayasa Konuları

 

Anayasa konuları, başlarda öğrencilere zorlayıcı gelebilir. Düzenli bir çalışma rutini ile dersin çok da zor olmadığının farkına varılır. Bu noktada, öğrencilerin özverili bir şekilde çalışması gerekir. 2022 KPSS anayasada çıkacak konular, genel başlıklar halinde şu şekilde sıralanabilir:

 

• Temel Hukuk Bilgilerine Sahip Olmak İçin Bilgiler

• Hukukun Dalları Özelinde Kamu Hukuku

• Özel Hukuk ve Karma Hukuk Arasındaki Farklar

• Normlar Hiyerarşisinin İncelenmesi

• Yaptırım, Müeyyide Türlerinin Neler Olduğu

• Hak Kavramı ve Hakların İncelenmesi İle İlgili konular

• Devlet Sistemlerinin Niteliği

• Demokrasi ve Demokrasi Çeşitlerinin İncelenmesi

• 1921- 1924 – 1961 ve 1982 Anayasalarının İçeriği

• Kişinin Hak ve Ödevleri İle İlgili Konular

 

Konuların tümü ezber içeriklerinden meydana gelir. Ancak konuların tamamı sadece ezber yöntemi ile öğrenilemez. Derste başarılı olmak isteyen öğrenciler, ezberin yanında dersle ilgili konuları mantık çerçevesinde ele almalıdır.

 

Mantık çerçevesinde ele alınan mantık konuları, daha iyi şekilde kavranabilir. Önyargılarından kurtulan tüm öğrenciler, bu derste başarılı olabilir. KPSS anayasa çıkmış sorular çöz alıştırmaları ile sitemiz üzerinden konu tekrarı yapabilirsiniz.

 

KPSS Anayasa Soru Dağılımı

 

KPSS B grubunda bulunan anayasa konuları, sınavlarda eleyici sorular bulundurur. Öğrenciler soruları çözerken, dikkatli olmalıdır. Anayasa konuları belli bir sıra ile ilerler. Bu sıra ile çalışmak, dersteki konuları anlamanızı kolaylaştırır. Öğrenciler, ders çalışma programlarını da bu sıra dahilinde oluşturmalıdır.

 

KPSS anayasa soru dağılımı, sınavda hangi konularla karşılaşacağını bilmek isteyen öğrenciler için yönlendiricidir. Konular ve dağılımları incelendiğinde ortaya şu şekilde bir sonuç çıkar:

 

• Temel Hukuk Kavramları konusundan 3 soru,

• Anayasal Kavramlar konusundan ortalama 1 soru,

• Yürütme ve Yargı konularından 1’er soru,

• İdare Hukuku konusundan 2 soru gelir.

 

Yıllara göre soru gelen konular ve soru tipleri değişiklik gösterebilir. Ancak son yıllardaki soru tipleri ve konular incelendiğinde, karşımıza bu şekilde bir tablo çıkar. Anayasa çalışmak isteyen adaylar, bahsi geçen konulara öncelik vermelidir. Bu şekilde derste başarılı olmaları mümkün hale gelir.

 

Başarıyı yakalamak isteyen adaylar, KPSS anayasa çıkmış sorular çözümünü de ihmal etmemelidir. Çıkmış sorular, çıkabilecek sor tipleri hakkında ön bilgi edinmenizi sağlar.

KPSS Anayasa Test Çöz

 

Anayasa konuları, çalışmaya ilk defa başlayan kişiler için zorlayıcı olabilir. Doğru bir çalışma yöntemi ile bu derste başarı elde etmek mümkündür. En doğru çalışma yöntemi konuların sık sık tekrar edilerek çalışılmasıdır. En güzel tekrar, sık sık test çözerek yapılır.

 

KPSS anayasa test çöz içerikleri kimi zaman yeterli gelmeyebilir. Sitemizde aynı anda yüzlerce anayasa sorusuna kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Üstelik istediğiniz her yerde soru çözüm kaynağına ulaşabilme kolaylığı, sizin için uygun bir çalışma yöntemi oluşturur.

 

Anayasa kaynak sıkıntısı çeken adaylar, sitemiz üzerinden yeterli kaynağa ulaşabilir. Bu şekilde daha verimli bir KPSS çalışma süreci geçirebilirler.