DGS Konuları ve Soru Dağılımı

DGS Konuları ve Soru DağılımıDikey Geçiş Sınavı (DGS) 2 yıllık meslek yüksek okulu bitirmiş olan öğrencilerin 4 yıllık lisans eğitimlerine devam etmek için girdikleri bir sınavdır. Bu sınavın genel olarak amacı ise öğrencilerin lisans eğitimine geçebilmeleri için sayısal ve sözel alandaki temel becerilerinin test edilmesidir. DGS de toplamda 120 soru bulunur.

 

DGS konuları ve soru dağılımı: Soruların 60 adeti temel matematik ve geometri konuları kapsamına girerken, 60 adeti de Türkçe sorulardan oluşur. Sınav için size verilen toplam süre 150 dakikadır. Ayrıca sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir.

 

2 yıllık önlisans eğitimini başarı ile sonuçlandırmış bulunan tüm öğrencilerin 4 yıllık lisans programlarında devam edebilme hakları vardır.  DGS için her üniversitenin %10 kontenjan açma zorunluluğu bulunmaktadır. Aynı zamanda adayların da 30 tercih yapma hakkı vardır.

 

DGS’de Nasıl Başarılı Olursunuz?

 

ÖSYM tarafından hazırlanan sınav soruları her yıl farklı çeşitliliklerle karşınıza çıkar. Bir konu için DGS sınav soruları içinde 2020 yılında 3-5 soru sorulabilirken, 2021 senesinde hiç soru sorulmayabilir. Bu nedenle DGS konuları üzerinde çalışma yapılırken tüm konulara hakim olmak gerekir.

 

Çalışmanızı planlı ve programlı bir şekilde devam ettirerek DGS ‘de başarı yakalamanız mümkündür. Sınavda istediğiniz puanı elde etmek için kısa zamanda eksik konularınızı tamamlamanız ve bol bol deneme çözmeniz sizi olumlu sonuca götürecektir.

 

Sınava çalışıyor olmanın yanında Dikey Geçiş Sınavı için okuduğunuz üniversiteden aldığınız diploma puanınız da çok önemlidir. Özellikle not ortalaması 3.00 ve üzeri olan öğrenciler, diğerlerine göre oldukça önde başlamaktadır. Bu nedenle üniversiteyi okuduğunuz süreçte de ders notlarınızı yüksek tutmak size fayda sağlayacaktır.

 

Kısa bir mola! Sınava internetten hazırlanmanın avantajlarını biliyor musunuz?

 

DGS İçin Nasıl Bir Çalışma Yöntemi Uygulanmalı?

 

DGS konuları sizin temel becerilerinizi ölçer. Çalışılacak konular çok ağır değildir ancak sorulara bakıldığı zaman oldukça kapsamlı ve zor sorular olduğu görülür. Bu nedenle çalışma şekli bol soru çözmek, deneme çözmek olmalıdır. Konu eksiklerini tamamlayın.

 

Süre yönetimini iyi değerlendirebilmek ve soru tarzlarına hakim olmak için sık sık soru çözün. Özellikle geçmiş yıllarda DGS ve ALES kapsamında çıkmış tüm sorulara göz atmak size çok büyük avantaj verecektir. Bu sınav ezbere dayalı bir sınav değildir kesinlikle. Sizde pratik ve mantıklı düşünebilme, akıl yürütme becerilerini ölçer. Özellikle DGS Türkçe Konuları bölümünde yer alan son 8-10 soru sözel mantık sorularıdır. Bu soruları çözen adaylar, diğerlerine göre sınavda fark yaratan kişilerdir. Çoğu aday, sözel mantık soruları için bir çözüm gerçekleştiremeyeceklerini düşünüp bu sorulara bakmamaktadır. Halbuki sınav öncesi bol soru çözerek mantık sorularının çözümlerine hakim olmak mümkündür.

 

DGS Konuları ile ilgili bilgi verirken önce DGS Sayısal Konuları incelemesini yapalım.

 

DGS Matematik Konuları ve Soru Dağılımı

 

2022 DGS matematik soru dağılımı içeriğinin aşağıdaki gibi olması beklenmektedir:

 

 • Temel Kavramlar (Sayılar)
 • Sayı Basamakları
 • Bölme-Bölünebilme
 • OBEB-OKEK
 • Rasyonel Sayılar
 • Basit Eşitsizlikler
 • Mutlak Değer
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Çarpanlara Ayırma
 • Oran-Orantı
 • Problemler (Sayı Problemleri, Kesir Problemleri, İşçi-Emek Problemleri, Yaş Problemleri, Yüzde Problemleri, Kar-Zarar Problemleri, Hız Problemleri, Karışım Problemleri, Hareket Problemleri)
 • Kümeler
 • Fonksiyon
 • İşlem
 • Modüler Aritmetik
 • Permütasyon
 • Kombinasyon
 • Olasılık
 • Tablo ve Grafik Yorumlama
 • Sayısal Mantık

 

 • İlk konumuz Temel Kavramlar’dır. Ardından Rasyonel Sayılar ve Ondalık Kesirler peşi sıra Sayı Sistemleri ve Basamak Kavramı konusu ve sonrasında Asal Çarpanlar ve Tam Bölen Sayısı, Bölme ve Bölünebilme Kuralları gelir.

 

 • Faktöriyel, Obeb (Ebob) ve Okek (Ekok), Taban Aritmetiği konularından DGS Soru dağılımı içerisinde hemen hemen her sene birer soru bulunur.

 

 • Bir diğer soru sorulan konular: Denklem Çözme, Basit Eşitsizlikler ve Sıralama, Üslü Sayılar, Mutlak Değer, Kareköklü Sayılar, Oran Orantı, Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler konularıdır.

 

 • Problemler konusu DGS konuları içinde en çok soru çıkan konudur.

 

 • Kümeler ve Fonksiyonlar konusu da ayrı ayrı DGS soru dağılımı içinde yer alırlar.

 

 • Bir diğer temel matematik konuları İşlem ve Modüler Aritmetik bazı seneler soru çıkan bazı seneler de çıkmayan konular içindedir.

 

 • Permütasyon, Kombinasyon, Olasılık konuları birbiri ile bağlantılı matematik konularıdır. ÖSYM bazı seneler bu konulardan soru sormayı tercih ederken bazı seneler tercih etmemektedir.

 

 • DGS matematik soru dağılımı 2021 konuları içinde en seçici sorular Sayısal Mantık konusu içinden gelmiştir. Bu nedenle sınava çalışanların bu konuyu gözden kaçırmamalarını tavsiye ederiz.

 

DGS Matematik Soru Dağılımı

 

DGS Matematik Soru Dağılımı

 

 

DGS Geometri Konuları ve Soru Dağılımı

 

DGS Geometri Konuları

 

2022 DGS geometri soru dağılımları da aşağıdaki gibi beklenmektedir:

 

Açılar ve Üçgenler

 

 • Geometrik Kavramlar
 • Açılar
 • Üçgenler
 • Üçgen Çeşitleri
 • Açıortay
 • Kenarortay
 • Pisagor Teoremi
 • Öklid Bağıntıları
 • Üçgende Açıortay Teoremleri
 • Üçgende Kenarortay Teoremleri
 • Üçgende Alan
 • Üçgende Benzerlik

 

Çokgenler ve Dörtgenler

 

 • Çokgenler
 • Dörtgenler
 • Paralelkenar
 • Dikdörtgen
 • Kare
 • Yamuk
 • Deltoid

 

Çember ve Daire

 

 • Çemberde Açı
 • Çemberde Uzunluk
 • Dairede Alan
 • Çemberde Benzerlik

 

Analitik Geometri

 

 • Noktanın Analitik İncelenmesi
 • Analitik Düzlem
 • Doğrunun Denklemleri

 

Katı Cisimler

 

 • Prizma
 • Dikdörtgenler Prizması
 • Küp
 • Silindir
 • Dönel Silindir
 • Piramit
 • Düzgün Piramit
 • Kesik Piramit
 • Küre

 

DGS Geometri Soru Dağılımı

 

DGS Geometri Soru Dağılımı

DGS Türkçe Konuları ve Soru Dağılımı

 

DGS Türkçe konuları için ise konu dağılımı: Cümlede Anlam, Sözcükte Anlam, Paragraf, Anlatım Bozuklukları ve Sözel Mantık konularını içerir. DGS Türkçe konu dağılımı genel olarak okuduğunu anlamaya yönelik sorulardır. Ayrıca karışık verilen cümleleri sıralama, cümle tamamlama, paragrafın akışını bozan cümleyi bulma, paragrafta ana fikir, yardımcı fikir, verilenlerin yorumu gibi sorular ağırlıklıdır.

 

DGS Türkçe Konuları

 

Sözcükte Anlam

 

 • Sözcüğün Anlamı
 • Gerçek Anlam
 • Mecaz Anlam
 • Terim Anlam
 • Soyut – Somut Anlam
 • Nitel – Nicel Anlam
 • Sözcüğün Cümleye Kattığı Anlam
 • Sözcüklerde Anlam İlişkileri
 • Eş anlamlı Sözcükler
 • Yakın Anlamlı Sözcükler
 • Karşıt Anlamlı Sözcükler
 • Eş sesli (Sesteş) Sözcükler
 • Genel – Özel İlişkili Sözcükler
 • Söz Sanatları
 • Benzetme (Teşbih)
 • Eğretileme (İstiare)
 • Ad Aktarması (Mecaz-ı Mürsel)
 • Değinmece (Kinaye)
 • Dokundurma (Tariz)
 • Mübalağa (Abartma)
 • Dolaylama
 • Güzel Adlandırma
 • Somutlama
 • Söz Öbekleri
 • Deyimler
 • Atasözleri
 • İkilemeler
 • Pekiştirmeler
 • Sözün Cümleye Kattığı Anlam

 

Cümlede Anlam

 

 • Cümlenin Yorumu
 • Cümle Vurgusu
 • Yakın Anlamlı Cümleler
 • Cümlenin İletisi
 • Cümle Analizi
 • Karşıt Anlamlı (Çelişen) Cümleler
 • Kesin Yargı
 • Cümlenin Yapısı
 • Eksiltili Cümleler
 • Cümle Tamamlama
 • Cümle Oluşturma
 • Cümlenin Anlamı
 • Anlamlarına Göre Cümleler
 • Anlatım Özelliklerine Göre Cümleler

 

Anlatım Biçimleri

 

 • Öyküleyici Anlatım
 • Betimleyici Anlatım
 • Açıklayıcı Anlatım
 • Tartışmacı Anlatı
 • Düşünceyi Geliştirme Yolları
 • Benzetme
 • Tanımlama
 • Karşılaştırma
 • Örneklendirme
 • Tanık Gösterme (Alıntı Yapma)
 • Sayısal Verilerden Yararlanma

 

Paragraf

 

 • Paragrafın İçeriği
 • Paragrafta Konu
 • Paragrafta Başlık
 • Paragrafta Ana Düşünce
 • Paragrafta Yardımcı Düşünceler
 • Paragrafta Tanıtılan Kişiyle İlgili Sorular
 • Parçaya (Metne) Dayalı Sorular
 • Paragrafın Yapısı
 • Paragrafın Bölümleri

 

Sözel Mantık

 

 • Çıkarım Soruları
 • Sıralama Soruları
 • Yer-Konum Bildiren Sorular
 • Yer-Yön Bildiren Sorular
 • Özne-Nesne İlişkili Sorular
 • Tablo Yorumlama Soruları

 

DGS Türkçe Soru Dağılımı

 

DGS Türkçe Soru Dağılımı

 

Üniversitede 2 yıllık bir önlisans programına yerleştikten sonra yeni bir amaç edinmeye karar verdiyseniz ve hayatınızda daha ileri gitmeyi amaçlıyorsanız DGS sizin için bir fırsattır. Bu fırsatı her zaman değerlendirebilirsiniz.

 

DGS de başarı yakalamış kişiler istedikleri üniversiteye yerleştikten sonra, zamanında gördükleri dersler baz alınarak kaçıncı sınıftan okumaya devam edeceklerine karar verilir. Çok nadir okul sizi 3.sınıftan devam ettirir. Bazı okullar da 1. Ve 2. sınıftan başlatır. Bu nedenle 4 yıllık üniversiteye geçiş yaptığınızda 3.sınıftan başlayıp okulu 2 senede bitireceğinizi düşünmek yanlış olacaktır. Bu durum her üniversitede değişiklik göstermektedir. Tercih yapacağınız üniversiteleri önceden araştırıp sizi kaçıncı sınıftan başlatacaklar öğrenebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.